A Vályi Gyula Matematikai Társaság, immár hagyományosan, ebben az évben is odaítéli a Vályi Gyula elhunytának 100. évfordulója emlékére létesített Vályi Gyula Díjat a 2017/2018-as tanévben, matematikában legjobb eredményt elérő V-VIII osztályos, Maros megyei tanulónak.

A díj átadására a Vályi Gyula elhunytának évfordulójára és Vályi Gyula édesapjának sírjára elhelyezett kopjafa felavatására rendezendő megemlékező tevékenységen kerül sor, 2018 október 20.-án.

 

Kérjük, ismertessék a pályázati lehetőséget tanulóik körében és buzdítsák őket, illetve segítsenek nekik a pályázásban.

 

A pályázáshoz küldjék el a 2017/2018-as tanévben, matematika versenyeken kitűnő eredményeket elért tanulók:

-          nevét (névsorát);

-          a verseny/versenyek megnevezését, dátumát, helyét;

-          az elért eredményt/eredményeket;

-          az elnyert oklevél/oklevelek másolatát;

-          a Matlap feladatmegoldó versenyén elért eredményt.

 

A pályázáshoz szükséges adatokat elektronikusan a valyikor [at] gmail [dot] com email címre kell elküldeni.

 

A pályázat beküldési határideje: 2018 október 15.

 

 

                                        A Vályi Gyula Matematikai Társaság vezetősége nevében

                                                                                                                       

 

Domokos József