2018. október 8.-án sikeresen lezajlott a Vályi Gyula Matematikai Társaság által, a IV. osztályos tanulók számára meghirdetett tehetségkutató szintfelmérő tesztelés. A felmérés eredményei elérhetőek ezen a linken
2018. október 11.-én lezajlott a Vályi Gyula Matematikai Társaság által, az V. osztályos tanulók számára meghirdetett tehetségkutató szintfelmérő tesztelés. A felmérés eredményei elérhetőek ezen a linken

 

A szintfelmérő teszt konkrét célja az volt, hogy felkutassa azokat a tehetségígéreteket, akik a Vályi Gyula Matematikai Társaság (mint akkreditált kiváló tehetségpont) szervezésében és finanszírozásában részt vehetnek a 2018/2019-es tanévre meghirdetett tehetségsegítő- és kibontakoztató matematika szakkörön.
A szintfelmérő teszten a betervezett kapacitáshoz képest jóval több tanuló jelent meg. A tevékenységek színvonalának és minőségének a biztosítása érdekében a 2018/2019-es tanévben sajnos csak 25 tanulót van lehetőségünk fogadni.
Köszönjük a tanároknak/ tanítóknak, szülőknek és tanulóknak egyaránt, hogy munkájukkal hozzájárultak a szintfelmérő tesztelés sikeréhez!
Gratulálunk, a sikeresen tesztelt tanulóknak, míg a sikerteleneket arra buzdítjuk, hogy kövessék a Vályi Gyula Matematikai Társaság honlapján (www.valyigyula.ro) a köri tevékenységek feladatlapjait és jelentkezzenek jövő évben az V-VIII osztályosok számára meghirdetett Vályi kör tevékenységeire.
 
A matematikai tehetséggondozó tevékenységek helyszíne a Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a IV. osztályos tanulók számára hétfőnként 16:30 órakor kezdődnek, az V. osztályos tanulók számára hétfőnként 16 órakor kezdődnek.

A Vályi Gyula Matematikai Társaság a 2018/2019-es tanévben 2018. október 5.-én indítja a Vályi kör tevékenységit!

A Vályi kör a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) által koordinált Nemzeti Tehetségsegítő Tanács térségi hatókörű, akkreditált kiváló Tehetségpontjaként működik. Ugyanakkor 2018-tól Európai Tehetségpontként csatlakozott az Európai Tehetségsegítő Hálózathoz.

A köri tevékenységek célja a Marosvásárhely és környékbeli tehetséges IV-VIII osztályos tanulók matematikai készségeinek, logikus gondolkodásmódjának a gazdagítása munkaterv szerinti, heti rendszerességgel megszervezett matematikai-logikai tehetséggondozó tevékenységek által. Ugyanakkor fontos szempont Vályi Gyula emlékének ápolása is.

A köri tevékenységekre iratkozni online a https://goo.gl/forms/Q8Bpr3RNnPlDr1q43 nyomtatvány kitöltésével lehet.

 

A jövő héten ismeretfelmérő tesztre kerül sor a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban, az alábbi beosztás alapján:

  • IV. osztály - 2018.X.8. hétfő, 16:30
  • V. osztály - 2018.X.11. csütörtök, 15 óra
  • VI. és VII. osztály - 2018.X.11. csütörtök, 16 óra
  • VIII. osztály - 2018.X.12. péntek, 14 óra 

 

További információkat a www.valyigyula.ro honlapon lehet találni, illetve a valyikor @ gmail . com email címen lehet igényelni.

A Vályi Gyula Matematikai Társaság, immár hagyományosan, ebben az évben is odaítéli a Vályi Gyula elhunytának 100. évfordulója emlékére létesített Vályi Gyula Díjat a 2017/2018-as tanévben, matematikában legjobb eredményt elérő V-VIII osztályos, Maros megyei tanulónak.

A díj átadására a Vályi Gyula elhunytának évfordulójára és Vályi Gyula édesapjának sírjára elhelyezett kopjafa felavatására rendezendő megemlékező tevékenységen kerül sor, 2018 október 20.-án.

 

Kérjük, ismertessék a pályázati lehetőséget tanulóik körében és buzdítsák őket, illetve segítsenek nekik a pályázásban.

 

A pályázáshoz küldjék el a 2017/2018-as tanévben, matematika versenyeken kitűnő eredményeket elért tanulók:

-          nevét (névsorát);

-          a verseny/versenyek megnevezését, dátumát, helyét;

-          az elért eredményt/eredményeket;

-          az elnyert oklevél/oklevelek másolatát;

-          a Matlap feladatmegoldó versenyén elért eredményt.

 

A pályázáshoz szükséges adatokat elektronikusan a valyikor [at] gmail [dot] com email címre kell elküldeni.

 

A pályázat beküldési határideje: 2018 október 15.

 

 

                                        A Vályi Gyula Matematikai Társaság vezetősége nevében

                                                                                                                       

 

Domokos József

 

 

A Vályi Gyula Matematikai Társaság a 2017/2018-as tanévben megvalósította a NTP-MTTD-17-0034 pályázatot az Emberi erőforrások minisztériuma és a Nemzeti Tehetség Program anyagi támogatásával.

 

A program szakmai beszámolója itt olvasható.