A marosvásárhelyi gimnáziumi matematikatanároknak már a 90-es években szívügye volt az önkéntes tehetséggondozás és neves elődöknek kijáró tiszteletadás. Ezért alapították meg 1994-ben a Vályi Gyula Matematikai Társaságot. A Társaság névadója Marosvásárhely egyik legnagyobb tudós szülötte, a légcsavar matematikai elméletének megalapozója.

A társaság elsődleges célja az V-VIII osztályos tanulók tehetséggondozása és ezzel párhuzamosan Vályi Gyula életének és tevékenységének népszerűsítése. Matematikai tehetséggondozó tevékenysége országosan ismert. Az eltelt több mint húsz év alatt, a Társaság 5000 köri órán és matematika táborokban irányította a tehetséges tanulók tevékenységét. Ezek melett, éves rendszerességgel matematikai Emlékversenyt szervezett, melyeken erdélyi és az anyaországból érkezett gyerekek vettek részt.

A Vályi Gyula Matematikai Társaság tevékenysége része a fennmaradásért és a jövőbeni erdélyi magyar értelmiség kialakításáért való küzdelemnek.

A Vályi Gyula Matematikai Társaság 1994 és 2004 között az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság matematika szakosztályként működött.


2004. november 1-én jegyezte be a marosvásárhelyi törvényszék non-profit jogi személyként 45-ös számmal.

Az alapító tagok: Donáth Árpád, Sándor Éva, Sebestyén Dénes, Sebestyén Julianna és Simon János. 

 

A Román Oktatásügyi Minisztérium 2004. november 19-én vette nyilvántartásába 484-es számmal.


2014. október 27. óta regisztrált Tehetségpontként is működik a Vályi kör, TP 111 001 715 azonosító számmal.


2015 július 9.-től a Vályi Gyula Matematika Társaság a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) által koordonált Nemzeti Tehetségsegítő Tanács térségi hatókörű, akkreditált kiváló Tehetségpontjaként működik.

2018 március 24.-én a Vályi Gyula Matematika Társaság Európai Tehetségpontként csatlakozott az Európai Tehetségsegítő Hálózathoz (European Talent Support Network - ETSN).

A Társaság tagjai: matematika szakos tanárok, akik önként irányítják heti rendszerességgel, a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban a IV-VIII osztályos tanulók tevékenységét a Vályi Gyula Matematikakör keretén belül.
A tagok száma évente 15-30 között változott.