A Vályi Gyula Matematikai Társaság a 2018/2019-es tanévben 2018. október 5.-én indítja a Vályi kör tevékenységit!

A Vályi kör a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) által koordinált Nemzeti Tehetségsegítő Tanács térségi hatókörű, akkreditált kiváló Tehetségpontjaként működik. Ugyanakkor 2018-tól Európai Tehetségpontként csatlakozott az Európai Tehetségsegítő Hálózathoz.

A köri tevékenységek célja a Marosvásárhely és környékbeli tehetséges IV-VIII osztályos tanulók matematikai készségeinek, logikus gondolkodásmódjának a gazdagítása munkaterv szerinti, heti rendszerességgel megszervezett matematikai-logikai tehetséggondozó tevékenységek által. Ugyanakkor fontos szempont Vályi Gyula emlékének ápolása is.

A köri tevékenységekre iratkozni online a https://goo.gl/forms/Q8Bpr3RNnPlDr1q43 nyomtatvány kitöltésével lehet.

 

A jövő héten ismeretfelmérő tesztre kerül sor a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban, az alábbi beosztás alapján:

  • IV. osztály - 2018.X.8. hétfő, 16:30
  • V. osztály - 2018.X.11. csütörtök, 15 óra
  • VI. és VII. osztály - 2018.X.11. csütörtök, 16 óra
  • VIII. osztály - 2018.X.12. péntek, 14 óra 

 

További információkat a www.valyigyula.ro honlapon lehet találni, illetve a valyikor @ gmail . com email címen lehet igényelni.